Ons kantoor

Bedrijfsnaam Zakenkantoor Druyts
Adres Yzerhand 67
Postcode 9120
Gemeente Beveren
FSMA-nummerA-cB11304
Syndicale Kamer Oost-Vlaanderen 1
Naam kantoor (commerciëel) Zakenkantoor Druyts
Vennootschapsvorm bvba Ondernemingsnummer 0684334285
Adres Yzerhand 67 Postcode 9120 GemeenteBeveren-Waas
E-mail eric.druyts@pandora.be 
Website  www.eric-druyts.be
Telefoon 03 775 69 26 Gsm0475 76 18 92 Fax03 775 69 26
IBAN/BIC/Principaal bank/Beroepsaansprakelijkheid via FVF
(AIG Europe Limited) Nee
Attestnummer via FVF(AIG Europe Limited)
Rechtsbijstand via FVF (Euromex)Nee
Polisnummer via FVF (Euromex)

 

Assur MIFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels en deelt u in dit verband volgens informatie mee: 
Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2 Takken en de titulatuur 
1.  Ongevallen
2.  Ziekte
3.  Voertuigencasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal
4.  Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en al andere goederen
5.  Brand en natuurevenementen
6.  Andere schade aan goederen
7.  BA motorrijtuigen
8.  Algemene BA
9.  Krediet
10. Rechtsbijstand
11. Hulpverlening
12. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen,    met uitzondering van bruidschat en geboorteverzekeringen
13. Levens- bruidschat en geboorteverzekeringen inverband met beleggingsfondsen 

Informatie over het belangenconfictenbeleid
“De AssurMIFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

Vergoeding
“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.
Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klanten zone van onze website.
In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekering bemiddeling een vergoeding van u als klant.” 

Wet van 30 juli tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus betreffende het toezicht op finaciële diensten op de verzekeringssector en KB 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van hetbelangenconflicten wat de verzekeringssector betreft.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.